Zadania realizowane w roku 2019 Drukuj
Artykuł dodany przez: Administratror   
Poniedziałek, 16. Grudzień 2019 09:20

Warmińsko – Mazurska Federacja Sportu jest realizatorem zadań województwa w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego w Polsce.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania w sferze kultury fizycznej, ogłoszonego przez Zarząd Województwa, otrzymaliśmy środki finansowe na realizację w roku 2019 następujących zadań :

- Zadanie 1.2 „Realizacja programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej : „ Umiem pływać”

- Zadanie 2.1 „Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego”

- Zadanie 2.2 „ Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko – mazurskiego”

- Zadanie 2.3 „ Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich”

- Zadanie 2.5 „ Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do mistrzostw świata i Europy”

Zbliżający się koniec roku 2019 upoważnia nas do poinformowania wszystkich zainteresowanych, że zadania wymienione powyżej zostały właściwie wykonane.

W realizacji pozostaje zadanie 2.1, którego treścią jest szkolenie kadr wojewódzkich.