Komisja Rewizyjna Drukuj

 

 

Wybrana na Walnym Zebraniu
Sprawozdawczo-Wyborczym
w dniu 15.02.2020r.


Bazukiewicz Jan  -  Przewodniczący Komisji
Marek Szter  -  Wiceprzewodniczący Komisji
Dorota Műller - Sekretarz Komisji
Andrzej Wilk - Członek Komisji
Kamil Zapałowski  -  Członek Komisji